Fundtech – UI\JAVA

מאת JobHunt

פגישה ראשונה – מבחן תיאורתי

JS – שימוש עם VAR ובלי

כתובת אלגוריתם אשר ממין מערך של 0 ו1 – זורק 1 לסוף ו0 להתחלה. מהי הסיבוכיות.

שאלות על HTML CSS.

כתובת אלגוריתם על רשימה מקושרת שמכניסה איבר לאמצע.

פגישה שניה – מבחן מעשי

שימוש בJQUERY UI

כתובת עמוד בודד אשר התפריט שלו זה טאבים ניתנים לגרירה (סידור מחדש) – לחיצה על כפתור מוסיפ עוד טאב

תחת כל טאב יש עמוד שמכיל טופס הרשמה לעובד המכיל פרטים בסיסים. גם אשראי. בלחיצה על אישור מתקיימת ואלידציה על הנתונים (שימוש בספריה) ומחיקת הטאב. כמובן שאם הואלידציה לא מאושרת מוצגת הודעת חיווי.

להקפיד על CSS נקי, html מסודר, חלוקה בין הקבצים. שימוש בספריות נכונות וממוקמות במקום הנכון בפרוייקט.