שחזור ראיון מלא בזרטו

מאת JobHunt

רשמתי את כל מה שזכרתי מייד לאחר הראיון ואני מביא אותו כאן:

במבחן נאמר לך כי החברה שלך מפתחת מערכת לניהול סקרים שונים. המערכת מקבלת קבוצה של סקרים PollResponses, מזהה איזה לקוח מילא כל סקר ושומרת אותם. המערכת יודעת גם להציג את התוצאות הסופיות של הסקרים שהתקבלו עד כה. לקוחות יכולים לבקש את תוצאות הסקרים על ידי שליחה של PollSummaryRequest לשרת.

בקשות מתקבלות על ידי שכבת התקשורת Communicator
שמכניס את כל הבקשות לתור. כל PollResponse שהיא תשובה על סקר עוברת authentication כדי לוודא ששולח הסקר מורשה ואז מוסיפה את תוצאות מילוי הסקר שלו לאחרות, אחרת היא מסומנת כמזוייפת ונשמרת בצד לצרכי לוג.
אפשר לבקש את תוצאות הסקרים מה- PollServer, יש שני סוגים של בקשות:
בקשה לרשימת בקשות שה-authentication שלהן נכשל.
בקשה לסיכום התוצאות לכל אחת מהשאלות – סיכום ואחוזים.

המטרה:
לקרוא את הקוד ולרשום איך בפועל מתנהגת האפליקציה

שלב שני:
לעשות קוד ריויו ולזהות בעיות בקוד. לתת לכל בעיה עדיפות ולהציע שיפורים.

שלב שלישי:
להציע שיפורים להתנהגות השרת ולממש אותם יחד עם unit tests.