מתוך מבחנים לאפלייד מטריאלס – 4

מאת JobHunt

אתה מחזיק מגילה ובה K משפטים:

רק משפט אחד מהמשפטים שבמגילה זו הוא נכון.
בדיוק שני משפטים מהמשפטים שבמגילה זו הם נכונים.
בדיוק שלושה משפטים מהמשפטים שבמגילה זו הם נכונים.
*
*
*
כל המשפטים במגילה זו הם נכונים.

אילו מהמשפטים במגילה נכונים???

לבדיקת התאמה

פתרון: רק המשפט הראשון נכון.