אמדוקס – מתכנת JAVA

מאת JobHunt

1. מה ההבדל העיקרי בין SET ו-LIST?מה השוני ביניהם?מה ההבדל בין HASHTABLE ו-VECTOR מול SET ו LIST?

2.האם משתנה סטטי יכול להיות מבוטל? (can a static method be overridden)

3.מה synchronized ?

3.תממש CONNECTION STRING ב JAVA(תקרא איך לממש את הCONNECTION ב JDBC)?

4 יהיה לך שאלות על TRY/CATCH/FINALLY?

5.יהיה עליך לקרוא פונקציה ולראות מה היא מחזירה .

שאלה 3, המימוש:

public static Connection getConnection(String user, String pass, String server, String port, String sid) {

try {

// Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");

// Class.forName("com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver");

// return return DriverManager.getConnection("jdbc:oracle:thin:user/password@host:port/sid");

Class.forName(("oracle.jdbc.driver.OracleDriver"));

return DriverManager.getConnection("jdbc:oracle:thin:" + user + "/" + pass + "@" + server + ":" + port + "/" + sid);

//("jdbc:oracle:thin:load/12345@goliath:1521/BPM");

} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

return null;

}

}

השינוי היחידי הוא , אם אתה עובד עם ORACLE או SQL אתה משנה את ה-JAR

 

לבדיקת התאמה